Lyckotrollen: Har du fortfarande kvar dina?

Om du levde kring 60- eller 90-talen är det ganska troligt att du har ett eget Lyckotroll att damma av och plocka fram! Men visste du att dessa välkända figurer kommer från Danmark?

Nysta i mysterierna
kring Lyckotrollen